Första världskriget

Första världskriget, som pågick mellan 1914 och 1918, var en av de mest förödande och omfattande konflikterna i mänsklighetens historia. Det var en global konflikt som involverade stora europeiska makter …